Logo servel www.servel.ro  

Servel - Distribuitor de echipamente de printare si consumabile originale!

Abonati-va la newsletter:

SERVEL SRL poate colecta și prelucra datele dumneavoastră personale în scopul executării contractului de vânzare a produselor, echipamentelor și serviciilor IT&C din portofoliu, conform prevederilor Codului Fiscal. Datele cu caracter personal vizate și utilizate de către SERVEL sunt: nume și prenume, adresa de email, număr de telefon. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și utilizate de către alte persoane împuternicite de către SERVEL pentru îndeplinirea contractelor de vânzare dar și pentru transmiterea mesajelor promoționale. Perioada stocării datelor cu caracter personal vizate este nelimitată.
Conform prevederilor legale beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a vă opune în orice moment (în mod gratuit și fără nici o justificare, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terți), dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a solicita încetarea transmiterii de mesaje promoționale, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv crearea de profiluri care ar produce efecte juridice), dreptul de a vă adresa justiției, dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la modul de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.
În cazul în care doriți să vă exercitați aceste drepturi, puteți înainta o cerere către newsletter@servel.ro.www.servel.ro

Servel

Strada Heliade Între Vii Nr 8, Sector 2, București, în incinta Mobest

sales@servel.ro

www.servel.ro

Contact

+40 212 53 15 30; +40 212 53 15 33; +40 212 53 15 38; +40 314 05 57 26;
Fax: +40 314 05 57 27